LIVREDNINGSKOMPETANSE – ÅRLIG PRØVE FOR SKOLE, SFO OG BARNEHAGE ANSATTE 2024